ساعت زنگ دار

ساعت زنگ دار، یک وسیله بسیار مفید در زمان ما محسوب می شود. خیلی وقت ها زمانی برای مان پیش می آید که در زمان خاصی باید بیدار شویم. مثلا برای خواندن نماز صبح یا رفتن به مدرسه و دانشگاه بخصوص وقتی که امتحان داشته باشیم خیلی مهم است که سر تایم مشخصی از خواب بیدار شویم.

دسته‌های محصولات